อาหารเสริมบำรุงตับ LIVPRO ที่ดีต่อตับอย่างแท้จริง

อินซูลิน คืออะไร

อินซูลิน คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มเซลล์แลงเกอร์ฮาน  (islets of Langerhans) พบได้ในตับอ่อน โดย อินซูลินนั้น จะมีหน้าที่ช่วยให้น้ำตาลกลูโคส (ส่วนที่เล็กที่สุดของโมเลกุลน้ำตาลที่ถูกร่างกายย่อยแล้ว) ซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกาย และเซลล์นร่างกายจะใช้กลูโคสเป็นพลังงานเพื่อทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจำวัน ช่วยให้เราสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้ โดยกิจกรรมทั้งหมด ที่เราทำอยู่ทุกๆวันนั้น ต้องอาศัยฮอร์โมนอินซูลินในการช่วย หากอินซูลินมีน้อยหรือไม่มีเลย การส่งผ่านกลูโคสเข้าสู่เซลล์ร่างกายจะเกิดขึ้นน้อย และน้ำตาลที่ย่อยแล้วและถูกดูดซึมเข้าไปก็จะคั่งอยู่บริเวณกระแสเลือด เนื่องจากเซลล์ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ น้ำตาลส่วนที่คั่งอยู่นี้เองจะถูกขับออกถ่ายอกทางปัสสาวะ และเราเรียกกระบวนการนี้ว่า ภาวะขาดอินซูลิน หรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีกับโรคที่มีชื่อว่า  “เบาหวาน” คนที่เป็นเบาหวานเมื่อตรวจเลือดจึงพบว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าคนปกติ เมื่อตรวจปัสสาวะก็จะพบว่ามีน้ำตาลในปัสสาวะ ซึ่งปกติคนทั่วๆไปจะตรวจไม่พบ

 

คนที่เป็นเบาหวาน คือคนที่กลุ่มเซลล์แลงเกอร์ฮาน เซลล์ที่มีหน้าที่สร้างอินซูลินได้ในปริมาณน้อยกว่าคนทั่วๆไป และอะไรเป็นสาเหตุให้เซลล์แลงเกอร์ฮานทำงานได้ไม่ดีเท่าๆกับคนอื่นนั้นยังไม่มีใครทราบเหตุผลที่แน่ชัด  แต่พบแล้วว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  ผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการตั้งแต่เด็กๆ แต่ส่วนมากเบาหวานมักจะพบในช่วงวัยกลางคน ที่มีอายุโดยเฉลี่ยน 40 ปีขึ้นไป

 

สำหรับโรคเบาหวานนั้น ปัจจุบันวิธีการรักษาคือการควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ คือทำอย่างไรร่างกายจึงจะมีอินซูลินใช้อย่างพอเพียงเพื่อที่เซลล์ร่างกายจะเอาน้ำตาลเข้าไปใช้ในเซลล์ได้ วิธีการก็คือให้ยากระตุ้นให้กลุ่มเซลล์แลงเกอร์ฮานทำงานมากขึ้น ยาบางชนิดก็เป็นยาที่ช่วยให้เซลล์จับน้ำตาลได้เก่งขึ้น หรือกระทั่งการใช้ฮอร์โมนอินซูลินที่สกัดจากตับอ่อนของสัตว์บางชนิดฉีดเข้าไปในร่างกายของคนที่เป็นเบาหวาน วิธีการรักษาเช่นนี้ทำให้คนเป็นโรคเบาหวานต้องการการรักษาที่ต่อเนื่อง เมื่อใดที่หยุดใช้ยาร่างกายก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิม คือมีอินซูลินน้อย ร่างกายไม่มีน้ำตาลใช้ทั้ง ๆ ที่น้ำตาลล้นเกินอยู่ในกระแสเลือด

 

อาหารเสริมบำรุงตับ LIVPRO ที่ดีต่อตับอย่างแท้จริง