โรคเอดส์

ทุกคนรู้รึป่าวว่า เอดส์ กับ เชื้อเอชไอวี นั้นมีความคล้ายและแตกต่างกันอย่างไร สาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวีนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัยด้วยกันแต่สาเหตุที่เป็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นมาโดยตลอดคือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ซึ่งสาเหตุของเอดส์ที่แท้จริงเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีก่อนในช่วงแรกซึ่งเป็นเชื้อไวรัสอีกหนึ่งชนิดที่เป็นไวรัสที่เกิดมาเพื่อทำลายเม็ดเลือดขาว เพื่อทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นหน้าที่หลักของตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานอย่างผิดปกติและพกพร่อง

โดยตัวเอชไอวีสามารถติดต่อกันได้ด้วยการรับของเหลวอย่างเลือด หรืออสุจิและของเหลวในช่องคลอด ซึ่งการติดต่อชองเชื้อก็เชื่อมโยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของผ็ป่วยที่ติดเชื้อและบุคคลปกติ หากขาดซึ่งการปิ้งกันที่ดแล้วนั้นก็จะต้องประสบกับผลกระทบที่ในปัจจุบันยังคงไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาดได้ 

  • ด้านเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์แบบปกติทางช่องคลอดและทวารหนักโดยการที่ไม่ป้องกันนั้น หากมีผู้ผู้ป่วยติดต่อเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตาม จะมีความเสี่ยงสูงมากในการที่บุคคลอีกฝ่ายจะติดต่อเชื้อเอชไอวีจากผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายทางช่องคลอด หรือทวารหนักโดยอสุจิของฝ่ายชายหรือสารเหลวจากช่องคลอดฝ่ายหญิง การสอดใส่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าการใช้ปากในการทำกิจกรรม
  • การคลอดบุตรและการตั้งครรภ์  ทารกในครรภ์ของมารดาสามารถติดต่อเอชไอวีจากผู้เป็นแม่ได้ผ่านจากการตั้งครรภ์ภายในครรภ์ของมารดา และการให้นมกับตัวเด็กทารกหลังคลอด
  • การใช้เข็มหรือไซริ่งฉีดยาร่วมกันผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ซึ่งสามารถได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีจากเลือดของผู้ป่วยผ่านทางอุปกรณ์ดังกล่าว
  • การรับเลือดจากผู้บริจาค การทีรับเลือดให้ไปยังผู้ป่วยที่ต้องการรับบริจาคเลือดต่างๆ จากอาการป่วยในโรคต่างๆ

สาเหตุเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชไอวี การทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวและภูมิคุ้มกันของร่างกายในทุกทุกด้าน ร่างกายของเราจะค่อยค่อยเชื่อมโทรมการอาการ และอาจทำให้เกิดโรคแซกซ้อนในร่างกายขึ้นได้เรื่อยเรื่อย

จนร่างกายอาจจะรับไม่ไว้ ในปัจจุบันมียาที่สามารถทั้งบรรเทาแต่ยับยังการแพร่กระจายของการติดเชื้อได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอก็ความต้องการ สังคมในปัจจุบันก็ยังไม่เปิดรับและให้โอกาสแก่ผู้ติดเชื้อในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย การใช้ชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อนั้นจึงมีควาลำบากและยากมากในสังคมเราเองควรทำความเข้าใจดูแลตัวเองและคนรอบข้าง รวมถึงการค่อยๆเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยติดเชื้อด้วย

 

สนับสนุนโดย    แทงหวย