พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสภาวะสุขภาพ

องค์ประกอบแรกจากแปดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสภาวะสุขภาพ/โรคได้รับการกำหนดเป็นการประเมินทางมานุษยวิทยาและพารามิเตอร์คาร์ดิโอเมตาบอลิซึม

พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพ ครอบคลุมพารามิเตอร์ที่จะประเมินที่ไซต์งานโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น น้ำหนักและส่วนสูง [ซึ่งช่วยให้สามารถคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)] รอบเอว (WC) และความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิก (SBP และ DBP ตามลำดับ)

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ใช้ชุดเครื่องมือระบุ (ถ้าเป็นไปได้) ค่าล่าสุดที่ทราบ (ระบุวันที่โดยประมาณ) ของระดับน้ำตาลในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลรวมในซีรัม ซึ่งจัดอยู่ในค่าปกติ ค่าสูง หรือค่าที่ไม่ทราบ

เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการออกกำลังกาย อาสาสมัครถูกสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงหรืออยู่ประจำ เวลาที่ใช้ในแต่ละวันในการเดิน การออกกำลังกายเป็นประจำ (และรูปแบบการเล่นกีฬา/สันทนาการ) รวมถึงจำนวนวันต่อสัปดาห์ในการออกกำลังกายโดยอาสาสมัคร เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 3 ความเป็นอยู่ที่ดี

ความสามัคคีในสังคม และความเป็นอิสระในการทำงาน แบบสอบถามประกอบด้วยคำถามแรกเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจทั่วโลกต่อชีวิต (ความเป็นอยู่ที่ดี/คุณภาพชีวิต) คำถามที่สองเกี่ยวกับจำนวนคนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ เขา/เธอหากจำเป็น (ความสามัคคีในสังคม)

กลุ่มที่สามมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอิสระในการทำงานเมื่อทำกิจกรรมประจำวันโดยไม่มีข้อจำกัด ได้แก่ สุขอนามัยส่วนบุคคล ความคล่องตัวและการจัดการ/การบริหารเงิน และประการสุดท้ายเกี่ยวกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

พฤติกรรมการบริโภคอาหารทั่วไปถูกกล่าวถึงในองค์ประกอบที่ 4 (โภชนาการ) โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และความถี่ในการรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มทุกสัปดาห์: ผักและผลไม้; นมและผลิตภัณฑ์นม ปลา เนื้อสัตว์ และไข่ ขนมปัง พาสต้า หรือซีเรียล พืชตระกูลถั่ว (ถั่ว, ถั่ว) และธัญพืช; อาหารทอดและเค็ม และขนมหวาน

การประเมินสถานะสุขภาพจิตโดยสังเขป (องค์ประกอบที่ 5) ทำได้โดยสอบถามว่าปัญหาทางจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล โรคอารมณ์สองขั้ว หรืออาการเบื่ออาหาร เป็นต้น เคยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังถูกถามว่าพวกเขาเคยประสบกับภาวะทางระบบประสาทอื่นๆ หรือไม่ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคลมบ้าหมู เป็นต้น

ในองค์ประกอบที่ 6 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์    และการบริโภคสารที่ผิดกฎหมาย ผู้เข้าร่วมถูกถามเกี่ยวกับ      เครื่องช่วยฟังราคาเท่าไหร่      การสูบบุหรี่เป็นประจำ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้สารที่ผิดกฎหมาย หรือหากพวกเขาเคยใช้สิ่งเหล่านี้เป็นประจำในอดีต

พฤติกรรมการนอนหลับและคุณภาพ (องค์ประกอบที่ 7) ได้รับการประเมินผ่านคำถามโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ตนเองของผู้เข้าร่วมว่านอนหลับดี (หรือไม่ดี) จำนวนชั่วโมงนอนต่อคืน จำนวนการตื่นนอนในตอนกลางคืนตลอดจนรู้สึกได้พักผ่อนหรือเหนื่อยเมื่อ ตื่นมาแล้วยังต้องการยานอนหลับ ชุดเครื่องมือประเมินไลฟ์สไตล์แบบลด/แบบรวดเร็ว

ยังรวมถึงคำถามบางข้อเกี่ยวกับสุขภาพและโรค (องค์ประกอบที่ 8) เช่น ความเจ็บป่วยหรือโรคเรื้อรัง ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่บริโภคเป็นประจำ สุดท้าย แบบสอบถามจะปิดลงด้วยการรับรู้ตนเองของอาสาสมัครเกี่ยวกับสภาพสุขภาพทั่วไปและในปัจจุบันของเขาและเธอได้